پد های لاک پاکن شرکت نگارین بهدیس هونام، با استفاده از بهترین حلال ها و دارای مجوز از سازمان غذاو دارو بدون خشک شدن، و آثار سو باعث نرمی و لطافت انگشتان و ناخن میشود، در این پدها ابتدا بعد از باز کردن درب قوطی یک پد ( منسوج نبافته ) آغشته را برداشته و ضمن نگه داشتن چند ثانیه بروی لاک با فشار و مالیدن ان تمام لاک به راحتی پاک و تمیز میشود.